بیمارستان غرب شیراز

تکمیل بخش های بیمارستان

  • 1400/06/14
بیمارستان64 تخت خوابی غرب شیراز دارای بخش های رادیولوژی و سونوگرافی میباشد و در آینده نزدیک سایر بخش ها هم اضافه خواهد شد .
برچسب ها:

دیدگاه شما