بیمارستان غرب شیراز

احداث بیمارستان غرب شیراز

  • 1400/06/14
بیمارستان64 تخت خوابی غرب شیرازدر حال احداث ، با زمینی به مساحت 2807 متر و 11,213 متر زیربنا ، با 12 طبقه (2 طبقه زیرزمین و 10 طبقه از همکف ) می باشد.
برچسب ها:

دیدگاه شما