بیمارستان غرب شیراز

موافقت اصولی احداث بیمارستان

  • 1400/06/14
طبق پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز بعلت تعدد تشابه اسمی ، نام بیمارستان از سینا به غرب شیراز تغییر می یابد.
برچسب ها:

دیدگاه شما